AGE-FRIENDLY TOOLKIT-projektet sigter mod at åbne en bred udveksling af information mellem aldersvenlige byer, seniororganisationer og uddannelses- og træningseksperter med henblik på at definere et uddannelses-CV for den nye professionelle profil “Professionel referenceprofil for inkluderende aldring i aldersvenlige byer”. Dette vil danne afsæt for udvikling af frit tilgængelige uddannelsesressourcer, der kan udbrede læringsindholdet i aldringsstrategien inden for rammerne af aldersvenlige byer i deltagerlandene.

Projektet foreslår tre arbejdspakker for at imødekomme behovene:

Tilfredsstillende ledelses- og implementeringsaktiviteter vil blive udført i alle projektets faser. Udformning af en generel projektplan, som tager højde for nøgleaspekter såsom økonomi, formidling, kvalitet, bæredygtighed, konflikthåndtering, virkninger og overvågningsaktiviteter og -instrumenter.

Undervisningspensum. Definition en ny professionel profil og en uddannelsesplan for inkluderende udvikling i aldersvenlige byer. Partnerne vil udarbejde beskrivelse af viden, færdigheder og kompetencer til den nye professionelle profil “Professionel referenceprofil for inkluderende aldring i aldersvenlige byer”. Partnerne har besluttet at tilrettelægge flere workshops for at beskrive uddannelses-CV’et i forhold til en række tværgående temaer. På dette stadium vil samarbejdet mellem ikke-associerede organisationer være meget vigtigt.

Frit tilgængelige uddannelsesressourcer. Udvikling og test af et pædagogisk værktøjssæt til udvikling af aldersvenlige byer. I henhold til læringsresultaterne beskrevet i uddannelsespensum for den nye fagprofil “Professionel referenceprofil for inkluderende aldring i aldersvenlige byer” vil partnerne udvikle og teste en række frit tilgængelige uddannelsesressourcer gennem en uddannelsesapp og et e-learning-kursus.


Dokumenter og rapporter