AGE-FRIENDLY TOOLKIT

AGE-FRIENDLY TOOLKIT-projektet sigter mod at åbne en bred udveksling af information mellem aldersvenlige byer, seniororganisationer og uddannelses- og træningseksperter med henblik på at definere den nye professionelle profil “Professionel referenceprofil for inkluderende aldring i aldersvenlige byer”, som vil være afsæt til udvikling af et sæt frit tilgængelige uddannelsesressourcer. AGE-FRIENDLY TOOLKIT-projektet har til formål at dele erfaringer internationalt og arbejde sammen om at udvikle et forslag til en europæisk uddannelsesplan og et værktøjssæt, der skal hjælpe partnere med at bevæge sig mod aldersinkluderende byer.