De organisationer, der er involveret i AGE-FRIENDLY TOOLKIT-projektet, arbejder for at styrke ældre og deres trivsel på nationalt og internationalt plan. Partnerskabet identificerede i fællesskab partnernes og målgruppernes behov på baggrund af internationalt og nationalt samarbejde, da alle organisationer er involveret i ældresektoren og står over for udfordringerne og mulighederne ved lang levetid og demografiske forandringer.

Alle organisationer samarbejder med kommuner i deres lande for at definere nye uddannelsesforslag til et mere rummeligt samfund, især efter COVID-19-pandemien, som viser behovet for at fremme solidaritet og samarbejde mellem generationer og kommunerne, der er en aktiv medspiller qua deres tjenester på forskellige niveauer – udendørs rum og bygninger, transport, boliger, social deltagelse, respekt og social inklusion, borgerdeltagelse og beskæftigelse, kommunikation og information og lokalsamfundsstøtte og sundhedstjenester.

Mød partnerne

CEOMA

Spanien

Den spanske sammenslutning af ældreorganisationer – CEOMA – udvikler adskillige projekter som svar på de behov, der påvirker ældre i Spanien, og dækker grundlæggende interesseområder – underholdning, uddannelse, sociale spørgsmål, sundhed – for at imødekomme ældres primære behov og fremsætte forslag til forbedring af ældres livskvalitet.
Den spanske sammenslutning af ældreorganisationer (CEOMA) er en nonprofitorganisation oprettet for at forsvare ældre og anerkendt som referenceorganisation for ældre. I øjeblikket forbinder CEOMA 23 ældreorganisationer, der repræsenterer mere end 350.000 medlemmer og cirka 1.000 foreninger over hele Spanien.

Besøg hjemmesiden

SOSU

Danmark

SOSU Østjylland er den næststørste social- og sundhedsskole i Danmark. Vi tilbyder forskellige uddannelsesforløb – samt efteruddannelse af uddannede medarbejdere – til social- og sundhedsinstitutioner og til hjemmepleje til ældre. Derudover uddanner og træner vi personale til børnepasningssektoren. Vi leverer EUD-uddannelse og ungdomsuddannelse inklusive EUX og også EUD10 – 10. klasse i folkeskolen. Vi udvikler løbende nytænkende pædagogisk og didaktisk undervisningsmateriale og tilrettelægger arbejdspraksis, og vi arbejder tæt sammen med arbejdsgiverne på området. Vi har mere end 25 års erfaring med træning og videreuddannelse af plejepersonale og siden 2007 har realkompetencevalidering været en del af vores aktiviteter.

Besøg hjemmesiden

AFEDEMY

Nederlands

AFEdemy er et privat aktieselskab med base i Gouda, Holland. Det blev grundlagt i maj 2017, og siden da har AFEdemy med succes været involveret i europæiske netværk og projekter. AFEdemy er stiftet for at løse udfordringen med implementering i tilfælde, hvor mange organisationer arbejder ud fra WHO’s holistiske koncept om aldersvenlige byer og miljøer. Derfor er AFEdemys mission at opbygge kapaciteten hos nationale, regionale og lokale interessenter inden for smarte sunde aldersvenlige miljøer.
De primære målgrupper for uddannelse og rådgivning er ældre voksne, offentlige myndigheder, arkitekter, sundhedsinstitutioner, forsknings- og IKT-udviklingsbureauer. For at opfylde virksomhedens mål tilbyder AFEdemy følgende tjenester: interessenters forbindelse og netværk, udvikling af læseplaner og MOOC, uddannelse, coaching og forskning.

Besøg hjemmesiden

ANZIANI E NON
SOLO SCS

Italien

Er en NGO, der siden 2004 har arbejdet inden for social innovation med særligt fokus på projektledelse og realisering af ydelser og produkter inden for velfærd og social inklusion. ANS leverer sine tjenester over hele Italien og opererer i partnerskab med lokale ngo’er. Aktiviteterne udført af Anziani e Non Solo vedrører hovedsagelig: aktiv aldring og støtte til svage ældre og ældre, der har behov for hjælp; uddannelse og støtte til familieplejere, uformelle og formelle omsorgspersoner; forebyggelse af kønsbaseret vold, ældremishandling og diskrimination. Inden for ældremishandling tilbyder ANS uddannelse og rådgivning til formelle og uformelle plejere og frivillige og har deltaget i to aktionsforskningsprojekter om ældremishandling i omsorgsforhold.

Besøg hjemmesiden

EDAD DORADA MENSAJEROS DE
LA PAZ

Spanien

Edad Dorada Mensajeros de la Paz, Castilla-La Mancha og Galicien er en vigtig spansk ikke-statslig organisation oprettet i 1962 for at hjælpe dårligt stillede grupper på nationalt og internationalt plan. Foreningen blev tildelt en Prince of Asturias Award for Concord og har også en særlig status for Det Økonomiske og Sociale Råd i de Forenede Nationer.
Foreningens hovedmål er fokuseret på at hjælpe dårligt stillede grupper gennem humanitær opmærksomhed, støtte, rehabilitering, behandling og social fremme samt praktisering af relevante handlinger til deres forsvar i ethvert land i verden.

Besøg hjemmesiden

AGE PLATFORM
EUROPE

Belgium

AGE Platform Europe (AGE) er et europæisk netværk af +100 organisationer af og for ældre i Europa, etableret i 2001 for at fremme de 200 millioner ældre EU-borgeres interesser og tale deres sag samt øge bevidstheden om de spørgsmål, der især vedrører dem.
AGE arbejder på en lang række politikområder og forskningsprojekter, der påvirker ældre mennesker, herunder antidiskrimination, beskæftigelse af ældre arbejdstagere og aktiv aldring, social beskyttelse, pensionsreformer, social inklusion, sundhed, ældremishandling, solidaritet mellem generationerne, kønsbaseret vold, tilgængelighed til offentlig transport og byggemiljø og digitalisering.

Besøg hjemmesiden