Het AGE-FRIENDLY TOOLKIT project biedt aan om een brede uitwisseling van informatie te stimuleren tussen leeftijdsvriendelijke steden, ouderenorganisaties en onderwijs- en opleidingsdeskundigen om een opleidings-C.V. op te stellen voor het nieuwe beroepsprofiel van “Referentieprofessional voor inclusief ouder worden in leeftijdsvriendelijke steden”, dat een referentie zal zijn voor de ontwikkeling van een set open onderwijsmiddelen om de leerinhoud van de vergrijzingsstrategie te verspreiden in het kader van leeftijdsvriendelijke steden in de deelnemende landen.

Het project biedt drie werkpakketten aan om in de behoeften te voorzien:

  1. Tijdens alle fasen van het project zullen er adequate management- en implementatieactiviteiten worden uitgevoerd. Dit houdt in dat er een algemeen managementplan moet worden opgesteld met aandacht voor belangrijke aspecten als financiën, verspreiding, kwaliteit, duurzaamheid, conflicthantering, impact en monitoringactiviteiten en -instrumenten.
  2. Opleidingscurriculum. Het definiëren van een nieuw beroepsprofiel en een trainingscurriculum voor inclusieve ontwikkeling in leeftijdsvriendelijke steden. De partners zullen een reeks kennis, vaardigheden en competenties vaststellen voor het nieuwe beroepsprofiel van “Referentieprofessional voor inclusief ouder worden in leeftijdsvriendelijke steden”. De partners zijn overeengekomen om verschillende workshops te organiseren om het trainingsprogramma te definiëren aan de hand van een aantal horizontale thema’s. In dit stadium zal de samenwerking met niet-geassocieerde organisaties erg belangrijk zijn.
  3. Open leermiddelen. Het creëren en testen van de toolkit voor de ontwikkeling van leeftijdsvriendelijke steden. De partners zullen een reeks open leermiddelen ontwikkelen en testen door middel van een educatieve app en een eLearning-cursus voor de nieuwe functie van “Referentieprofessional voor inclusief ouder worden in leeftijdsvriendelijke steden” volgens de leerresultaten die beschreven zijn in het opleidingscurriculum.

Documenten en rapporten